Stara Kopalnia

Zapraszamy do wizyty w Starej Kopalni w Wałbrzychu – w wyjątkowym kompleksie poprzemysłowym ilustrującym historię i tradycje górnictwa wałbrzyskiego. Stara Kopalnia mieści się w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, w której wydobycie w związku z restrukturyzacją przemysłu w zakończono 1996 roku. W ocalonym zespole pokopalnianych obiektów powstało wówczas Muzeum Przemysłu i Techniki. Dziś, dzięki przeprowadzonej gruntownej rewitalizacji Stara Kopalnia stanowi nowoczesne centrum nauki i sztuki, tworząc atrakcyjną przestrzeń dla turystyki, aktywnych działań na polu kultury i edukacji. Niepowtarzalność charakteru Starej Kopalni, gdzie zabytkowe obiekty architektury wraz z autentycznym wyposażeniem ujęte zostały w nowoczesny, kreatywny sposób, czyni z niej bezprecedensową atrakcję miasta i regionu.

 

Więcej na stronie internetowej:

http://www.starakopalnia.pl/

 

We invite you to visit the Old Mine Science and Art Centre in Wałbrzych, an exceptional former industrial complex, which now showcases Wałbrzych’s mining history and tradition. The Old Mine is located in the former bituminous coal mine known as Julia, where mining stopped at the end of 1996 as a result of restructuring of the industry. The city’s former mines then created the Museum of Industry and Technology. Today, following a thorough revitalization of the Old Mine, a modern science and art centre has opened there, an attractive area for visitors and for dynamic cultural and educational activity. The centre, uniquely characterized by its modern, creative incorporation of historic architecture and authentic mining facilities, is an unprecedented asset to the city and the region.

 

For more information, visit

http://www.starakopalnia.pl/