Książański Park Krajobrazowy

Wędrówki po Książańskim Parku Krajobrazowym są szczególnie przyjemne ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz urozmaicone warunki klimatyczne. Czynniki te mają również pozytywny wpływ na rozwój drobnej fauny, m.in. zaobserwować można różnorodność owadów, pajęczaków, mięczaków czy gadów. Wśród ssaków zamieszkujących park spotkać można najczęściej sarny, jelenie, lisy oraz muflony, a w tunelach Zamku Książ zaobserwowano występowanie 8 gatunków nietoperzy, m.in. gacka wielkouchego, nocka rudego oraz mopka.

Kolejnymi atrakcyjnymi pod względem przyrody miejscami w Książańskim Parku Krajobrazowym są mieszczące się tam 2 rezerwaty przyrody: rezerwat geologiczno-leśny – „Jeziorko Daisy” oraz rezerwat leśny – „Przełomy pod Książem”.

Teren parku przecinają liczne, oznaczone różnymi kolorami szlaki turystyczne, stanowiące ciekawe trasy dla turystów i miłośników pieszych wycieczek. Wymienić tu należy przede wszystkim jeden z najatrakcyjniejszych szlaków – Szlak Zamków Piastowskich oznaczony kolorem zielonym, biegnący z Chwaliszowa, przez Zamek Cisy, Wąwóz Pełcznicy, Szczawienko, Lubiechów, Pogorzałę, aż do Modliszowa. Kolejne ciekawe szlaki to: Szlak Niebieski, prowadzący ze Strugi na Zamek Cisy, Szlak Czarny, którego trasa biegnie z Witoszowa do Wąwozu Pełcznicy oraz Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej – oznaczony kolorem żółto-niebieskim, prowadzący z Dobromierza do Witoszowa Górnego.

Podziwiając piękno przyrody występującej w Książańskim Parku Krajobrazowym nie należy zapominać o uszanowaniu jej wyjątkowości poprzez odpowiednie zachowanie, pozostawianie po sobie czystości oraz niewyrządzanie żadnych szkód.